Tenfu
Tenfu
China Consumer Zhangzhou, China 2011 - 2019
Tenfu

Tenfu is a leading tea brand and retailer of tea products in China.


General Atlantic Board Participants

Jacqueline Li, Board Member