Xiabu Xiabu
Xiabu Xiabu
China Consumer Beijing, China 2012
Xiabu Xiabu

Xiabu Xiabu is a quick service restaurant chain in China specializing in Chinese hotpot cuisine.


General Atlantic Board Participants

Eric Zhang, Board Member